Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví

Aktuality  Informace o katedře  → Fakulta stavební  → ČVUT

Zde se nacházíte: Home > Aktivity katedry > Konference, výstavy > Uskutečněné konference a výstavy > Veletrh TechAgro 2014

TechAgro 2014

Ve dvacetileté tradici mezinárodního veletrhu jsme letos nalezli uplatnění s vyzvanou expozicí ekologicky získávané energie. Výstavu a praktické předvádění realizoval Ing. M. Sedláček, CSc. z Katedry ekonomiky a řízení ve stavebnictví. Obsahově se problematika váže na využívání malých vodních zdrojů energie (s nízkým spádem – na úrovni, kde tradiční typy vodních turbín přestávající pracovat). Jedná se o příspěvek k energetické soběstačnosti obcí. O vystavované funkční exponáty byl projeven mimořádný zájem, který potvrdil aktuálnost tématiky. Veletrh se konal v termínu 30. 3. – 3. 4. 2014.

Kontakty

Kontakt na autora exponátů: Ing. M. Sedláček, CSc., misetur@seznam.cz

Realizační kontakt: doc. Ing. P. Dlask, Ph.D., dlask@fsv.cvut.cz, Laboratoř technicko-ekonomického rozhodování, decisionlab.fsv­.cvut.cz

Pracoviště: Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví

Stránky veletrhu: http://www.bvv.cz/techagro/