Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví

Aktuality  Informace o katedře  → Fakulta stavební  → ČVUT

Zde se nacházíte: Home > Aktivity katedry > Archiv > SVOČ (archiv) > Fakultní kolo SVOČ 2014

Fakultní kolo SVOČ 2014

Členové Katedry Ekonomiky a řízení stavebnictví pro Vás pořádají a dovolují si Vás pozvat a vyzvat k účasti v XIIV. kole fakultní soutěže

Studentské Vědecké Odborné Činnosti FS ČVUT v Praze.

  • termín konání: Pátek 11. dubna 2014 od 9:30 v místnosti č. B473

Soutěž je určena pro studenty a studentské týmy z řad studentů studijního programu SI oborů E, P a S.

Důležité termíny:

Přihlášeni do soutěže:

  • Nejpozději do 30. 3. 2014 na e-mail: jindra.buskova@fsv.cvut.cz
  • V mailu uveďte prosím své jméno, příjmení, ročník a obor studia, název a odborného garanta Vaší práce. Pro případ nouze telefonní číslo.

Odevzdání práce:

  • elekronicky nejpozději do 10. 4. 2014 na e-mail: jindra.buskova@fsv.cvut.cz
  • v tištěné formě nejpozději do 11. 4. 2014 na sekretariát katedry paní Zelenkové