Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví

Aktuality  Informace o katedře  → Fakulta stavební  → ČVUT

Zde se nacházíte: Home > Aktivity katedry > Celoživotní vzdělání > Aktuální kurzy > Smluvní podmínky FIDIC

Smluvní podmínky FIDIC, červená kniha (Red Book)

Stavební kontrakt – teoretické základy, situace ve světě, současná praxe u nás. Trendy. Český právní řád versus podmínky FIDIC – vybrané základní problémy a pojmy. Rozložení rizik mezi klientem a dodavatelem. Role správce stavby. Organizace FIDIC; vznik standardních smluv. Stručný přehled hlavních standardních podmínek FIDIC (RED Book, Yellow Book, EPC Silver Book, Green Book, White Book , Gold Book). Výklad k publikaci Red Book. Příklady/úlohy (case studies) k Red Book. Diskuze.