Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví

Aktuality  Informace o katedře  → Fakulta stavební  → ČVUT

Zde se nacházíte: Home > Aktivity katedry > Celoživotní vzdělání > Aktuální kurzy > Metody časového plánování

Metody časového plánování

Účel časového plánování. Metody časového plánování projektu – harmonogram, cyklogram, síťový graf. Definování činností potřebných pro realizaci cílů, stanovení logických návazností činností, stanovení termínů zahájení a ukončení činností, stanovení celkové doby trvání realizace cílů. Logický rámec projektu. Zdrojová a nákladová analýza, bilancování zdrojů, využití rezerv. Koordinace pracovníků, materiálu, strojů a zařízení, nakupovaných služeb. Vyrovnání zdrojů rozložením nekritických činností do delšího časového rámce s využitím časových rezerv dle termínů začátků možných jednotlivých činností a začátků přípustných. Prodloužení trvání nekritické činnosti. Nároky jednotlivých činností a celého procesu na finanční prostředky, výpočet pro termíny nejdříve možné a pro termíny nejpozději přípustné. Řízení změn. Skutečný stav podle časového postupu. Využití programů Microsoft Project, PRIMAVERA, Project Planner, CONTEC pro aktualizace časových plánů. Provázanost s programy Autocad (Autodesk)‏, Archicad (Graphisoft), Allplan (Nemetschek), Spirit (STI International)‏, Intellicad (4M, Arcon(Eleco), Famada, Architech (K3 Ultra), Archline…