Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví

Aktuality  Informace o katedře  → Fakulta stavební  → ČVUT

Zde se nacházíte: Home > Aktivity katedry > Celoživotní vzdělání > Aktuální kurzy > Spisový řád, skartační řád, archivace

Spisový řád, skartační řád, archivace

Jednotné zásady pro formu zpracování, oběh, úschovu, skartaci a archivaci informací ve formě dokumentů a jiné dokumentace. Struktura spisové a archivní služby zajištění způsobu uložení a operativní přístup k informacím v souladu s obchodními zájmy. Podatelna. Archiv. Skartace. Skartační znaky a lhůty. Povinné údaje skartačního seznamu. Obsah předávacího protokolu pro archivaci. Změny po novele od 1.7.2012 v ukládání a archivaci dokladů a dokumentů, účetních a daňových dokladů, jak správně postupovat s ukládáním, skartací a vyřazováním dokumentů a dokladů. Nový zákon č.167/2012 Sb., kterým se mění zákon o archivaci – zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě. Propojení zákona o archivnictví a spisové službě, zákona o účetnictví, zákona o ochraně osobních údajů, vyhlášky o archivnictví a spisové službě, vyhlášky o podrobnostech výkonu spisové služby, typového skartačního rejstříku Ministerstva vnitra ČR a norem. Příjem a oběh dokumentů. Evidence písemností. Kniha došlé pošty. Podepisování písemností. Podpisové právo. Evidence razítek.