Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví

Aktuality  Informace o katedře  → Fakulta stavební  → ČVUT

Zde se nacházíte: Home > Aktivity katedry > Celoživotní vzdělání > Aktuální kurzy > Reklamace ve výstavbových projektech

Reklamace ve výstavbových projektech

Definice reklamace. Druhy reklamací. Právní podklady pro uplatnění reklamace. Pojmy: právo, nárok, claim. Co lze reklamovat? Obecně se dá reklamovat každá odchylka od Smlouvy o dílo na zhotovení stavby nebo jiné Smlouvy. Spolupráce: technici–manažeři–právníci. Třetí osoby v reklamacích. Nebezpečí zlovolných reklamací za účelem obohacení. Korupce Vyřizování reklamace: uznání nároku, jednání, smírčí řízení, rozhodčí nebo soudní řízení. Příklady sporů. Znalci v reklamačních sporech. Předpoklady úspěchu vyřizování reklamace: pořádek v dokumentaci realizace; informovanost osob, jež se zúčastní projednávání; přejde-li reklamace do sporu – kvalifikovaný advokát. Jak předcházet reklamacím: dodržování Smlouvy – srozumitelnost smlouvy, struktura smlouvy; řízení jakosti, dozory (technický, autorský, nákladový a právní, popř. i další). Záruka a záruční doba. Smluvní pokuty a náhrada škody jako prevence. Nekompromisní jednání účastníků výstavbového projektu, zejména jeho realizace. Náklady na reklamační řízení. Pojištění a bankovní záruky.