Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví

Aktuality  Informace o katedře  → Fakulta stavební  → ČVUT

Zde se nacházíte: Home > Aktivity katedry > Celoživotní vzdělání > Aktuální kurzy > Riziko – management rizika

Riziko – management rizika

Cíle analýzy rizika minimalizovat škody na zdraví/životech, na majetku, usnadnění projektování, výstavby, provozu, nákladový dozor minimalizování finančního rizika, dodržení předpokládaných peněžních toků, rozpočtů a harmonogramů, podklady pro tvorbu a čerpání rozpočtových rezerv, podklad pro pojištění/zajiš­tění, bankovní záruky, viditelnost rizika, předmět vyšetřování, pohled „objekt/proces“, segmenty projektu, jednoduché vyhodnocení rizik pro praxi neodborníků, souběhy zdrojů a segmentů, rizikologické pojmy, argumenty, závislosti, čas má nejméně dva parametry, koncepce ovládání rizika, šest kroků PMBOK, dvě základní nebezpečí u stavebních zakázek, alokace rizik ve stavebních procesech, vztahy osob k nebezpečí/riziku, náklady na riziko, tři pilíře stavební akce, problémy v organizaci.