Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví

Aktuality  Informace o katedře  → Fakulta stavební  → ČVUT

Zde se nacházíte: Home > Aktivity katedry > Celoživotní vzdělání > Aktuální kurzy > Koordinátor BOZP na staveništi - představy a realita

Koordinátor BOZP na staveništi

Zavedení komplexního systému ochrany BOZP v ČR, systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, Zákon č. 309/2006 Sb., koordinátora BOZP je povinen určit zadavatel stavby, činnost koordinátora BOZP, činnost v přípravné fázi stavby – plán BOZP, při fázi realizace stavby – kontrolní dny se zaměřením na BOZP, spolupráce zhotovitelů v oblasti BOZP, organizace kontrolních dnů se zaměřením na BOZP, koordinace spolupráce zhotovitelů v oblasti BOZP, informace o vzniklých bezpečnostních rizicích, koordinátor – odborně způsobilá osoba podle požadavků zákona č. 309/2006 Sb., obsah plánu – základní informace o akci a účastnících výstavby, povinnosti účastníků výstavby, analýzy rizik jednotlivých činností, způsob hlášení mimořádných událostí a pracovních úrazů, případy, kdy se zpracovává plán BOZP koordinátorem, působení dvou a více zhotovitelů, zásady požární ochrany při realizaci, dopravně provozní předpisy aj.