Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví

Aktuality  Informace o katedře  → Fakulta stavební  → ČVUT

Zde se nacházíte: Home > Aktivity katedry > Celoživotní vzdělání > Aktuální kurzy > Environmentální management

Environmentální management

Hlavní principy úvah o životním prostředí a jejich projevy v konkrétním životě firem, složky životního prostředí – voda, vzduch, půda, odpady, chemické látky atd.; jejich vlastnosti, ovlivnitelnost složek činností člověka, zákonná regulace, důsledky v oblasti stavební výroby.

TIA, zákon o odpadech.