Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví

Aktuality  Informace o katedře  → Fakulta stavební  → ČVUT

Zde se nacházíte: Home > Aktivity katedry > Celoživotní vzdělání > Aktuální kurzy > Seminář pro mistry a stavbyvedoucí

Seminář pro mistry a stavbyvedoucí

Kompetence, práva, povinnosti. Životní prostředí – Enviromentální management. BOZP v podniku – co všechno vám chybí. Zabezpečení jakosti. Koordinátor BOZP na staveništi – představy a realita. Jednoduché hodnocení rizik pro praxi neodborníků. Reklamace ve výstavbových projektech. Jak to všechno stihnout – zjednodušený time management.