Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví

Aktuality  Informace o katedře  → Fakulta stavební  → ČVUT

Zde se nacházíte: Home > Aktivity katedry > Celoživotní vzdělání > Aktuální kurzy > Pracovní právo pro management

Pracovní právo pro management

Prameny pracovního práva v ČR, zákoník práce a klíčové související předpisy, vznik a formy pracovních vztahů, jejich pravidla a účel užití, porušení pracovní kázně a porušení pracovních předpisů – jejich dopad do pracovních vztahů, dodržování zákoníku práce směrem k zaměstnancům – zásady a pravidla, klíčová práva a povinnosti zaměstnanců a zaměstnavatele vyplývající ze zákoníku práce, úpravy pracovních vztahů během jejich trvání, formy ukončování pracovních vztahů a jejich dopady, základní přehled o právech a povinnostech vedoucích zaměstnanců, praktické příklady z pracovního práva.