Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví

Aktuality  Informace o katedře  → Fakulta stavební  → ČVUT

Zde se nacházíte: Home > Aktivity katedry > Celoživotní vzdělání > Aktuální kurzy > Zajišťování kvality stavebních prací – nejčastější vady a poruchy, prevence a odstraňování

Zajišťování kvality stavebních prací

Co není systém, co není jakost, vývoj a moderní pojetí jakosti, kdo jsou zainteresované strany, co očekávají.

Certifikace povinná a nepovinná, specifičnost stavebnictví, projektový manažer – nebo stavbyvedoucí, nové požadavky, nová terminologie, přínosy a úskalí procesového modelu, kde hledat kritéria pro měření procesů, budování systému managementu jakosti, „nástroje“ pro řízení jakosti, práce s daty (formuláře, histogramy a znázorňování, vývojový diagram, Paretova analýza a jiné), další metody (FMEA, QFD, DOE, RDM, PDCA), ekonomika jakosti, optimalizace, sporadické a chronické vady, každý systém managementu je čímsi ideální, ceny za jakost, sebehodnocení, trendy do budoucna, vlivy módnosti, změny hodnot, teoretické aspekty řízení kvality.

Politika řízení kvality v EU a ČR, systém kvality u konkrétní firmy od stupně centrála přes organizační jednotky až do úrovně stavby – plán jakosti, KZP, problémy spojené s certifikací a audity, vazby jednotlivých řad ISO 9000, 14000, 18000, informace o BS 27000, SA 8000.