Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví

Aktuality  Informace o katedře  → Fakulta stavební  → ČVUT

Zde se nacházíte: Home > Aktivity katedry > Celoživotní vzdělání > Aktuální kurzy > Dozory při realizaci staveb

Dozory při realizaci staveb

(mj. technický dozor stavebníka)

Účel a význam prováděných dozorů při realizaci staveb, druhy dozorové činnosti, jejich charakteristika.

Technický dozor stavebníka, zásady jeho činnosti a postavení vůči ostatním účastníkům výstavby, veřejný zájem, pravomoci stavebního úřadu, úloha dotčených orgánů, požadavky životního prostředí, bezpečnosti a ochrany zdraví při provádění staveb, související právní a jiné požadavky, požadované záznamy a doklady, specifika dozorové činnosti v dopravním stavitelství, specifické předpisy v resortu MD ČR.