Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví

Aktuality  Informace o katedře  → Fakulta stavební  → ČVUT

Zde se nacházíte: Home > Aktivity katedry > Celoživotní vzdělání > Aktuální kurzy > Vedení stavebního deníku

Vedení stavebního deníku

Stavební deník – uznávaný dokument při soudních jednáních, právní požadavky na vedení, důležitost identifikace a autorizace vedených záznamů, obsah vedených záznamů, doklady a další záznamy přímo souvisící s vedením, rozdíl mezi stavebním deníkem a jednoduchým záznamem o stavbě, časté nedostatky ve vedení – příklady z praxe, požadavky systémových norem ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 na vedení záznamů, právní požadavky na vedení záznamů (ZP, Stavební zákon, Zákon o BOZP, Zákon o technických požadavcích na výrobky aj.), zabezpečení požadované komunikace mezi všemi účastníky, účel – identifikace a zpětná sledovatelnost, oprávněnost k přístupu a vedení záznamů. SW aplikace (program) je využitelný pro zkvalitnění procesu kontroly na stavbách a nepřímo i vlastního řízení. Systém pracuje ve webovém rozhraní a umožňuje přístup vybraným subjektům. Do systému se může připojit jakýkoliv registrovaný uživatel – technický dozor a subjekty, kterým je přístup povolen (hlavní stavbyvedoucí, subdodavatelé a další). Zejména přínosný je SW pro evidenci vad a nedodělků. Ty jsou vkládány, evidovány, vadu lze vyhledat, vč. četnosti urgence nápravy aj. Systém umožňuje zanesení informace o uznaní opravené vady.