Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví

Aktuality  Informace o katedře  → Fakulta stavební  → ČVUT

Zde se nacházíte: Home > Aktivity katedry > Celoživotní vzdělání > Aktuální kurzy > Ceny a kalkulace ve stavebnictví

Ceny a kalkulace ve stavebnictví

Ceny ve fázi předinvestiční, investiční, ceny pevné, ceny skladebné, jednotlivé SW aplikace pro oceňování, tvorba vlastních kalkulací, kalkulační vzorec, přímé náklady, nepřímé náklady, výrobní režie, správní režie, stanovení výše zisku v položce, aktualizace firemní databáze ze vstupů dokončených zakázek, spolupráce realizační složky společnosti s oddělením výrobní a předvýrobní (nabídkové) přípravy, oceňování víceprací v souladu se smluvním ujednáním na zakázku.