Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví

Aktuality  Informace o katedře  → Fakulta stavební  → ČVUT

Zde se nacházíte: Home > Aktivity katedry > Celoživotní vzdělání > Aktuální kurzy > Controlling ve stavebnictví – náklady, plánování, reporting k lepšímu

Controlling ve stavebnictví

Základní pojmy a principy controllingu, provázání na zákon o zadávání veřejných zakázek a oceňování stavby v jednotlivých stupních, projektový controlling má býti/je (množství produkce, jakost, čas, náklady, plánování alternativ, přizpůsobení – analýza „co když), předání a převzetí – vyúčtování stavby jako celku, konečná faktura, analýza průběhu projektu, časové plánování, metody (harmonogram,cy­klogram, síťový graf, stanovení termínů zahájení a ukončení činností, koordinace pracovníků, materiálu, strojů a zařízení, nakupovaných služeb, vyrovnání zdrojů, řízení změn), kontrola úspěšnosti dosažení cílů, zhodnocení nových poznatků, vyhodnocení subdodavatelů a z toho zpracování opatření pro další činnost.