Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví

Aktuality  Informace o katedře  → Fakulta stavební  → ČVUT

Zde se nacházíte: Home > Aktivity katedry > Celoživotní vzdělání > Aktuální kurzy > Smlouva o dílo při provádění staveb (Smluvní vztahy ve výstavbě)

Smlouva o dílo při provádění staveb

Základní stávající právní úprava v občanském a obchodním právu, obchodní závazkové vztahy, jednání investora a zhotovitele, hlavní typy smluv v oblasti výstavby a jejich podstatné náležitosti, všeobecné obchodní podmínky dodávky staveb, odpovědnost zadavatelů a zhotovitelů, vady, záruky, smluvní pokuty, prezentace základních článků – kdo, komu, co, kde, kdy, jak, za kolik, smlouva o dílo na zhotovení projektu, na zhotovení montáže, na zhotovení stavebních věcí, na dodávku stavebních prací, na zhotovení stavebního díla, na zhotovení technologické části stavby apod., mandátní smlouva, obsah mandátní smlouvy a příklad obsahu, vzorová smlouva, uzavírání smluv na základě smluvních podmínek využívaných v zahraničí – informace o zadávání s využitím FIDIC. Červená kniha (The Red Book), Stříbrná kniha, Žlutá kniha (The Yellow Book), podmínky FIDIC v případě projektových prací, VOB, používané německými investory, zadávací a smluvní řád pro stavební výkony (Vergabe und Vertragsordnung für Bauleistungen), nové všeobecné obchodní podmínky, Nový občanský zákoník.