Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví

Aktuality  Informace o katedře  → Fakulta stavební  → ČVUT

Zde se nacházíte: Home > Aktivity katedry > Celoživotní vzdělání > Aktuální kurzy > Stavební zákon (státní správa na úseku výstavby)

Stavební zákon

Zákon č. 350/2012 Sb., účinnost od 1. ledna 2013, o územním plánování a stavebním řádu (tzv. stavební zákon) a související předpisy, účastníci výstavby a jejich povinnosti, vybrané pojmy, formy územního rozhodování – územní řízení, zjednodušené územní řízení, územní souhlas, veřejnoprávní smlouva, společné územní a stavební řízení, společný územní souhlas a souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru, povolování souboru staveb, stavba na stavební povolení, stavba na ohlášení, užívání na základě oznámení či kolaudačního souhlasu, nová úprava vydání certifikátu autorizovaného inspektora způsobem omezujícím možnosti zneužití, nařízení odstranění stavby, důvody pro odstranění, dodatečné povolení stavby, opakované stavební řízení, Správní řád č. 500/2004 Sb., EIA (Environmental Impact Assessment), vlastnické právo ke stavbám a pozemkům.