Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví

Aktuality  Informace o katedře  → Fakulta stavební  → ČVUT

Zde se nacházíte: Home > Aktivity katedry > Celoživotní vzdělání > Aktuální kurzy > Veřejné zakázky ve stavebnictví

Veřejné zakázky ve stavebnictví

Aktuální legislativa, zásady zadávání veřejných zakázek (ZVŘ), bloky činností při ZVŘ, jednotlivé instituty a definice, stanovení kritérií, stanovení důležitosti (vah) kritérií, finanční limity, povinnosti ve vztahu k transparentnosti, odůvodnění veřejné zakázky, zadávací řízení, kvalifikace, zadávací dokumentace a její poskytování, proces výběru nejvhodnější nabídky (otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek), námitky a dohled ÚOHS, významná veřejná zakázka, osoba se zvláštní způsobilostí, profil zadavatele, předběžné oznámení, odůvodnění veřejné zakázky, zjednodušené podlimitní řízení, jednací řízení bez uveřejnění, soutěžní dialog, rozsah kvalifikace, poskytování zadávací dokumentace, dodatečné informace k zadávacím podmínkám, otevírání obálek, hodnotící komise, zrušení zadávacího řízení, elektronická aukce, sporné a rizikové body, přechodná ustanovení, vazba ZVŘ na další firemní agendy.