Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví

Aktuality  Informace o katedře  → Fakulta stavební  → ČVUT

Zde se nacházíte: Home > Aktivity katedry > Celoživotní vzdělání > Aktuální kurzy > Manažer stavby

Manažer stavby

Studium je určeno zejména pro vedoucí pracovníky v úrovni stavby; především pro stavbyvedoucí a mistry, dále pro přípraváře, kalkulanty, ekonomy a ostatní pracovníky, jejichž pozice vyžaduje znalost této problematiky.

V průběhu studia si posluchači obnoví, rozšíří, získají a zvládnou vybrané okruhy znalostí z oblasti legislativy, ekonomického managementu, řízení stavby a manažerských dovedností.

Kurz je akreditován jako vzdělávací program Celoživotního vzdělávání členů ČKAIT.

Učební plán obsahuje 61 výukových hodin, z toho 56 hodin přednášek, seminářů a tréninku.

Studium ukončí absolventi vypracováním závěrečné zprávy na zadané téma. Po úspěšné obhajobě před komisí obdrží osvědčení o absolvování programu celoživotního vzdělávání Manažer stavby vydaný rektorátem ČVUT v Praze a Fakultou stavební ČVUT v Praze.