Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví

Aktuality  Informace o katedře  → Fakulta stavební  → ČVUT

Zde se nacházíte: Home > Aktivity katedry > Celoživotní vzdělání > Aktuální kurzy > Manažer stavebního projektu

Manažer stavebního projektu

Studium je určeno zejména pro pracovníky stavebních firem připravovaných nebo pracujících na pozici manažera stavebního projektu, kteří jsou zodpovědní za projekt zpravidla od přípravy nabídky (event. podpisu smlouvy o dílo) až do předání stavby. Dále pro pracovníky (např. osoby samostatně výdělečně činné), kteří se při své činnosti setkávají s touto problematikou. Vhodný je i pro investorskou sféru.

Kurz je akreditován jako vzdělávací program pro Celoživotní vzdělávání členů ČKAIT. Kurz umožní posluchačům obnovit, osvojit, získat a zvládnout vybrané okruhy znalostí z oblasti

  • legislativy
  • systému řízení projektů
  • managementu zakázky
  • manažerských dovedností

Učební plán obsahuje 112 výukových hodin přednášek, seminářů a tréninku, 6 hodin konzultací závěrečného projektu a 4 hodiny testů. Studium ukončí absolventi vypracováním závěrečného projektu. Po úspěšné obhajobě před komisí obdrží osvědčení o absolvování programu celoživotního vzdělávání Manažer stavebního projektu vydaný rektorátem ČVUT v Praze a Fakultou stavební ČVUT v Praze.