Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví

Aktuality  Informace o katedře  → Fakulta stavební  → ČVUT

Zde se nacházíte: Home > Aktivity katedry > Konference, výstavy > Konference katedry Ekonomiky a řízení ve stavebnictví

Konference katedry Ekonomiky a řízení ve stavebnictví

Cíl konference:

Prezentace výsledků vědecké a odborné činnosti členů katedry, studentů v doktorských a magisterských programech.

Hlavní témata konference:

 • Udržitelnost ve stavebnictví
 • Náklady životního cyklu staveb
 • BIM jako nástroj pro udržitelný rozvoj
 • Snižování provozních nákladů zavedením úsporných opatření
 • Aktuální trendy ve stavebnictví
 • Aktuální témata dle zaměření disertačních a diplomových prací

Aktuální informace pro ročník 2014:

 • Konference se uskuteční dne 14.4. v místnosti C217 od 16:00
 • Z konference bude vydán elektronický sborník (ISBN)
 • Příspěvky do sborníku je možné zasílat do 30.4.

Šablony:

PŘEDCHOZÍ ROČNÍKY

Konference 2013

Konference 2012:

Konference 2011:

Konference 2010:

Konference 2009:

 • Program není dostupný v elektronické podobě
 • Sborník není dostupný v elektronické podobě

Organizační výbor

 • Ing. Renáta Schneiderová Heralová, Ph.D.
 • Ing. Dana Měšťanová, CSc.