Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví

Aktuality  Informace o katedře  → Fakulta stavební  → ČVUT

Zde se nacházíte: Home > Aktivity katedry > Spolupráce se zahraničím > Výuka on-line předmětu 126YEM

V letním semestru akademického roku 2012/2013 došlo na katedře ekonomiky a řízení ve stavebnictví k zahájení on-line výuky předmětu 126 YEM – Economics and Management. Výuka byla zahájena po dohodě s Prof.Halem Johnstonem z Construction Management Department z California Polytechnic State University. Prof.Johnston je význačným odborníkem v oboru řízení stavebních firem a projektů a v lednu tohoto roku byl jmenován hostujícím profesorem ČVUT v Praze. Katedra s ním spolupracuje již dlouhodobě.

Technicky výuka probíhá přes SKYPE spojení. Přes webové kamery vyučující vidí studenty a oni vidí jeho. Na plátně je promítána prezentace v Power-Pointu a v pravém dolním rohu se zároveň promítá živý obrázek vyučujícího. On na svém monitoru pak vidí studenty. Mezi posluchači koluje přenosný mikrofon, pomocí kterého pak studenti odpovídají na dotazy přednášejícího.

Mezi studenty tento způsob výuky zaznamenal velice příznivou odezvu. Jednak jsou vyučování významným odborníkem z oboru a zároveň si i mohou procvičit svoji odbornou angličtinu.