Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví

Aktuality  Informace o katedře  → Fakulta stavební  → ČVUT

Zde se nacházíte: Home > Aktivity katedry > Spolupráce se zahraničím > Soutěž BIG 2012

V říjnu a listopadu 2012 se konal další ročník soutěže BIG – Building Industry Game. Jedná se o on-line vědomostní a dovednostní soutěž pořádanou Construction Management Department z California Polytechnic State University. Ze stavební fakulty ČVUT v Praze se jí zúčastnilo 52 studentů. Z toho 29 v rámci předmětu FIM – Finanční management a 23 v přemětu ECON – Economics ( naši studenti a studenti z programu ERASMUS). Za americkou stranu se zúčastnili studenti z California Polytechnic State University, Northwestern University a z California State University, Fresno.

Princip soutěže:

Pro každý tým byla založena fiktivní firma o určité velikosti a kapacitě, která měla realizovat 2 projekty za určitých podmínek. Třikrát týdně byla provedena aktualizace projektů. Při této aktualizaci se projekty posunuly v čase o 2 měsíce a tím pádem došlo přirozeně k určitému pokroku v jejich realizaci. Byl sledován zadaný termín dokončení projektů a v případě jeho nesplnění byly uplatňovány sankce. Pro jeho splnění bylo možné postupovat různými způsoby – nasadit přesčasy pro pracovníky, nastavit rychlejší postupy, ale z toho plynuly vyšší náklady a tím pádem nižší zisk atd. Nebo byla možnost termín nechat nesplněný a zaplatit pokutu.

V případě úspěchu tým získával další zakázky a postupoval jako od začátku. Cílem soutěže bylo získat zakázky z určité nabídky projektů, na které týmy zpracovaly nabídky (bids). Nejlepší nabídce byl projekt svěřen. Nejlepší nabídka neznamenala nabídku nejlevnější, ale skutečně s reálnými parametry pro realizaci. Poté bylo možné zakoupit přehled podaných nabídek na jednotlivé zakázky a porovnávat, jaké byly cenové nabídky jednotlivých firem. Za poplatek bylo možné objednat si předpověď počasí, předpověď dostupnosti pracovní síly a růstu cen stavebních materiálů. Tyto faktory ovlivňovaly termín dokončení zakázky a celkové konečné náklady.

V průběhu soutěže byly firmy vyhodnocovány dle jejich úspěchu a vždy obdrželi Work-in-Progress Limit a Per-Job Bond-Limit. Pokud si firma vedla špatně, měla nízký Work-in-Progress Limit, a tudíž nemohla podávat nabídky na další zakázky. Per-Job Bond Limit zase ovlivňoval, na jak velkou zakázku mohla firma udělat nabídku. Každá firma směla mít max. 10 rozestavěných zakázek.

Nabídky bylo možné vypracovávat na zakázky jak z veřejného tak ze soukromého sektoru. U zakázek z veřejného sektoru bylo možné provádět přefakturaci. U soukromého sektoru bylo předem dohodnuté procento zisku k dohodnutým nákladům a bylo tedy možné fakturovat jen částku skutečných nákladů plus zisk. Každou periodu (tj. každé 2 měsíce) bylo nutné poslat zákazníkům fakturu za skutečně provedené práce.

Každá firma měla k dispozici všechny aktuální účetní výkazy a finanční analýzy, aby mohla vyhodnocovat, jak si stojí. Pokud bylo potřeba, bylo možné vzít si úvěr. S rostoucím počtem zakázek, které firma měla, bylo nutné nabírat další režijní pracovníky. Jinak firma platila velké částky za externí konzultanty. Zúčastněné týmy byly hodnoceny v 6 kategoriích, z nichž některé naše týmy byly úspěšné i ve více kategoriích.

Z našich byly úspěšné tyto týmy:

 • Czech14 – Jan Mareš, Jakub Pavlovský
 • Czech12 – Jakub Durák, Martin Zeman
 • Pišta & Fišta – Štěpán Kubašta, Milan Grus
 • Zeman & Kroulík constructions – Kamil Kroulík, Vladimír Zeman
 • cvut09 – Nina Platinová, Tomáš Pudil

Pořadí v jednotlivých kategoriích:

Highest Retained Earnings:

 1. Z&Z (most profit)
 2. Czech14
 3. Dave&Eli_Construc­tion_CZ1
 4. CSU Fresno

Most Jobs Awarded:

 1. Czech12 and MK Construction (tie)
 2. Czech14

Number of Jobs Bid:

 1. Czech12
 2. Honorable Mention – AllAboutMoney Czech Company
 3. Czech14; LuVo LTD; MK Construction; Pišta & Fišta; Zeman & Kroulík constructions

Highest Appraisal Metrics:

 1. Poobears
 2. cvut09
 3. Czech12 and Pišta & Fišta

Most Jobs Completed:

 1. Czech14
 2. Honorable Mention – CSU Fresno
 3. MK Construction; Zeman & Kroulík constructions

Most Jobs In-Progress:

 1. Czech12
 2. MK Construction
 3. Pišta & Fišta