Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví

Aktuality  Informace o katedře  → Fakulta stavební  → ČVUT

Zde se nacházíte: Home > Aktivity katedry > SVOČ > Fakultní kolo SVOČ 2013

Fakultní kolo SVOČ 2013

Členové Katedry ekonomiky a řízení stavebnictví pro Vás pořádají a dovolují si Vás pozvat a vyzvat k účasti ve XIV. kole fakultní soutěže

Studentské Vědecké Odborné Činnosti FS ČVUT v Praze.

  • termín konání: úterý 30.dubna 2013 od 9:00 v místnosti č. B473

Soutěž je určena pro studenty a studentské týmy z řad studentů bakalářského studijního programu SI oborů E, P a S.