Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví

Aktuality  Informace o katedře  → Fakulta stavební  → ČVUT

Zde se nacházíte: Home > Aktivity katedry > Spolupráce se zahraničím > Návštěva z Austrálie

Návštěvy z Austrálie

2012

Během měsíce října 2012 navštívila naši katedru naše australská kolegyně Dr. Anna Lee Rowe z Curtin Graduate School of Business, která je součástí The Curtin University of Technology v Perthu v Západní Austrálii. Návštěva byla realizována v rámci projektu „SMOG – Sustainable Management for Business, Organisations and Government“. Hlavní náplní projektu je mobilita studentů a učitelů mezi univerzitami z Evropské unie a Austrálie.

Projekt je financován Evropskou unií a australskou vládou. Za evropskou část se jedná o ČVUT v Praze, University of Salford z anglického Manchesteru a Bologna University z Itálie. Vedoucím za evropskou část je Ing. Martin Čásenský, CSc.

Z Austrálie se projektu účastní University of Sydney, University of South Australia z Adelaide a Curtin University of Technology z Perthu. Vedoucím australské části je Prof. John Shields z University of Sydney.

2014

Dne 16.6.2014 naši katedru navštívila dvojice kolegů ze School of Commerce na University of South Australia, Adelaide, SA.

Prvním návštěvníkem byl Dr.John MEDLIN – Associate Profesor; Associate Head of the School of Commerce a přednesl přednášku na téma Sustainability Accounting Education: developing the next generations' sustainability mindfulness

Druhým návštěvníkem byl Dr.Sumit LODHIA Associate Profesor; Director of the Centre for Accounting, Governance and Sustainability, který se prezentoval přednáškou na téma Sustainability Accounting and Reporting: Research and Teaching

Návštěva obou kolegů proběhla v rámci projektu mobility studentů a akademiků „SMOG – Sustainability Management for Organisation, Business and Government“, který byl financován Evropskou unií a australskou vládou.