Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví

Aktuality  Informace o katedře  → Fakulta stavební  → ČVUT

Zde se nacházíte: Home > Věda a výzkum > MSM 6840770006 > Hannoverské ozvěny 2012

Hannoverské ozvěny 2012

V termínu 22. – 28. 4. 2012 se konal Mezinárodní veletrh v Hannoveru. Jako každoročně zde byl představen jeden z výstupů výzkumného úkolu – Management udržitelného rozvoje – odvalovací bezlopatková miniturbína vyvinutá Ing. M. Sedláčkem, CSc. Výstava byla realizována ve spolupráci s Ústavem termomechaniky AV ČR. Bezlopatková odvalovací turbína byla prezentována v uzavřeném okruhu (ostrovním provozu). Výstava rovněž slouží k navázání vhodné spolupráce se zahraničními subjekty, které se uvedenou problematikou zabývají.

Účast Katedry ekonomiky (K126) lze v tomto roce označit za nadprůměrně úspěšnou. Přispěla k tomu skutečnost, že představení miniturbíny proběhlo v samostatném stánku a fungující model byl doplněn měřením vyráběné elektrické energie. Byl celý z průhledného plexiskla, proto návštěvníci mohli detailně pozorovat funkci odvalovacího rotoru a další parametry stroje.

Bylo získáno více než 20 významných kontaktů různých firem a individuálních odborníků, především z vysokých škol. Je s nimi navázána korespondence a probíhá další poskytování informací o principu činnosti stroje a možnostech jeho praktického využívání.

Projevený zájem potěšil všechny řešitele VZ05, kteří budou podporovat další kroky v managementu energetických potenciálů staveb. Cílem je doplnění energetické koncepce udržitelnou cestou ostrovních provozů výroby a spotřeby elektrické energie. Na základě Memoranda o vzájemné spolupráci uzavřené mezi FSv ČVUT a Ministerstvem zemědělství (orgán, pod jehož působnost spadají správci vodních toků z 95 % jejich délky) bude pokračovat praktická spolupráce z pohledu možných instalací na malých vodních tocích v ČR a využití jejich energetického potenciálu v ostrovním provozu.

Prezentovaná řešení jsou uvedena v českých národních patentech „Tekutinová turbína“ a „Odvalovací tekutinová turbína“ a v Europatentu „Fluid Turbine“. Všechny tyto ochranné dokumenty byly dosaženy v rámci řešení úkolu „Management udržitelného rozvoje životního cyklu staveb, stavebních podniků a území“ financovaného MŠMT a jsou nedílnou součástí jeho výsledků.

Autor funkčních strojů: Ing. Miroslav Sedláček, CSc.

Aktuálně udělené patenty v rámci výzkumného úkolu:

  • CZ patent „Tekutinová turbína“ číslo 302396
  • CZ patent „Odvalovací tekutinová turbína“ číslo 302309
  • Evropský patent „Fluid Turbine“ číslo EP 2171260

Pracoviště: Katedra ekonomiky a řízení
Dílčí výzkumný úkol: Externality a jejich řešení na mikroúrovni
Odpovědný řešitel: doc. Ing. V. Beran, DrSc.

doc. Ing. Petr Dlask, Ph.D.

24.5.2012

Fotografie z návštěvy: