Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví

Aktuality  Informace o katedře  → Fakulta stavební  → ČVUT

Zde se nacházíte: Home > Aktivity katedry > Exkurze > Exkurze studentů K126 na stavbu AZ TOWER

Exkurze studentů K126 na stavbu nejvyšší budovy v ČR

V rámci výuky předmětu Projektový management 2 byla dne 20. dubna 2012 uspořádána exkurze studentů naší katedry na stavbu AZ TOWER v Brně. Tato budova bude po jejím dokončení nejvyšší budovou v ČR. Stavba o výšce cca 111 m je navržena jako monolitický železobetonový skelet, opláštěný keramickou fasádou a skleněnými prvky. Přestože se jedná o soukromou investici, je AZ TOWER koncipován jako ekologicky šetrná stavba s vytápěním a chlazením pomocí jedinečné technologie, která využívá základových pilot jako výměníků tepla pro tepelná čerpadla. Fasáda budovy bude osazena z jižní části fotovoltaickými panely a na střeše budou čtyři větrné turbíny. Další technologickou zajímavostí je využití přirozeného nočního větrání budovy a akumulace chladu ve stropních konstrukcích. Stavba s rozpočtem asi 550 mil. Kč bude dokončena v příštím roce.

Výklad exkurze byl zaměřen na problematiku projektového řízení stavby velkého rozsahu a částečně i otázek developmentu v období krize. Studenti tak měli možnost porovnat své teoretické znalosti, které získali ve výuce předmětu Projektový management, s praxí.

Exkurzi doprovázel autor návrhu a generální projektant Arch. Gustav Křivinka z Ateliéru Burian a Křivinka a zástupce generálního dodavatele PSJ, a.s..

Ing. Michal Vondruška, učitel

Fotodokumentace