Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví

Aktuality  Informace o katedře  → Fakulta stavební  → ČVUT

Zde se nacházíte: Home > Aktivity katedry > Archiv > SVOČ (archiv) > Fakultní kolo SVOČ 2012

Fakultní kolo SVOČ 2012

v sekci EKONOMIKA A ŘÍZENÍ STAVEBNICTVÍ

určené pro studenty magisterského oboru E, P a S se konalo dne 25. dubna 2012.

Fakultního kola SVOČ se v naší sekci celkem zúčastnili čtyři studenti, kteří se dle rozhodnutí poroty umístnili takto:

  STUDENT PRÁCE
umístění příjmení jméno vedoucí práce TÉMA
1. Dudáš David doc. Ing. Petr Dlask, Ph.D. Software na zpracování dynamického harmonogramu
2. Beránková Šárka Ing. Eduard Hromada, Ph.D. Vliv regulace nájemného na cash flow bytového domu
3. Platilová Nina Ing. Dana Měšťanová, CSc. Rozhodovací procesy při návrhu a realizaci železob. stropní konstrukce
4. Boukalová Barbora Ing. Dana Měšťanová, CSc. Inovační přístupy v oblasti živičných povrchů

Předseda poroty: doc. Ing. Jiří Novák, CSc.

Členové poroty:
Ing.Jaroslava Nováková
Ing. Jaroslava Tománková, Ph.D.
Ing. Jindra Bušková

Děkuji všem – studentům, vedoucím prací a v neposlední řadě i porotě, kteří se podíleli na přípravě a průběhu fakultního kola SVOČ na naší katedře. Soutěžícím gratuluji ke skvělým výsledkům.

Podle pravidel – studenti, kteří se umístí ve fakultním kole na 1. a 2. místě, postupují do kola mezinárodního. Vzhledem ke změnám v pravidlech “Statutu studenta v soutěži SVOČ“, nás letos bohužel nemůže reprezentovat Bc. Šárka Beránková, jelikož je již v posledním ročníku studia. Nahradí jí Nina Platilová, která společně s Davidem Dudášem je nominována do mezinárodního kola SVOČ, které se bude konat 17. května v Brně. O dosažených výsledcích našich studentů v mezinárodním kole SVOČ Vás budu informovat.

Ing. Jindra Bušková