Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví

Aktuality  Informace o katedře  → Fakulta stavební  → ČVUT

Zde se nacházíte: Home > Aktivity katedry > Archiv > Soutěže studentů (archiv) > Rozpočtujeme s Callidou 2012

Soutěž „Rozpočtujeme s Callidou“ 2012

Katedra Ekonomiky a řízení ve stavebnictví r. 2012 pořádala dne 29.3.2012 opět soutěž VŠ stavebních – ČVUT Praha a VUT Brno v rozpočtování s názvem „Rozpočtujeme s Callidou“. Obě školy nasadily 7 studentů jejichž umístění vidíte v následující tabulce. Letošní příklad zahrnoval jednak stanovení pořizovacích nákladů variant konstrukčních systémů objektu včetně obvodového pláště a vnitřních příček a následné posouzení variant z hlediska výhodnosti investora (pořizovací náklady, čas realizace a přínos změn užitných ploch).

První tři místa obsadili studenti z ČVUT Praha.

Katedra Ekonomiky a řízení pořádala dne 22.3.2012 již 6. ročník soutěže pro střední školy stavební. Soutěže se zúčastnilo 14 škol z celé republiky. Studenti středních škol zpracovávali výkazy výměr a rozpočet monolitických sloupů a schodiště Jednotlivé práce byly dobře zpracovány a soutěž tak měla velmi vysokou úroveň.

1. místo
Střední škola stavební
Třebíč
Ing. Stanislav Tržil
Pavel Koudela, Jiří Polehla
2. místo
SPŠ strojní a stavební
Tábor
Ing. Libuše Nováková
David Včelák, Lukáš Hlubocký
3. místo
Střední škola stavební HORSTAV
Olomouc
Ing. Jiří Lindner
Jakub Mrázek, Lenka Zifčáková