Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví

Aktuality  Informace o katedře  → Fakulta stavební  → ČVUT

Zde se nacházíte: Home > Výuka > Doktorské studium > Školitelé K126

Doktorské studium

Školitelé K126

 • Doc. Ing. Petr Dlask, Ph.D.
 • Doc. Ing. Jana Frková, Ph.D.
 • Ing. Eduard Hromada, Ph.D.
 • Doc. Ing. Božena Kadeřábková, CSc.
 • Doc. Ing. Daniel Macek, Ph.D.
 • Doc. Ing. Dana Měšťanová, CSc.
 • Prof. Ing. Zdeněk Molnár, CSc.
 • Doc. Ing. Jiří Novák, CSc.
 • Doc. Ing. Zita Prostějovská, Ph.D.
 • Doc. Ing. Renáta Schneiderová Heralová, Ph.D.
 • Doc. Ing. Aleš Tomek, CSc.
 • Prof. Ing. Milík Tichý, DrSc.

A další z katedry 11105 a 11122.