Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví

Aktuality  Informace o katedře  → Fakulta stavební  → ČVUT

Zde se nacházíte: Home > Věda a výzkum > MSM 6840770006 > Malé vodní zdroje energie... (seminář)

Malé vodní zdroje energie jako součást energetické soběstačnosti obce

Dne 9. 9. 2011 proběhl v obci Královice u Slaného seminář pořádaný ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství ČR pro zástupce obecních úřadů regionu Beroun/Kladno a soukromé oborové subjekty. Seminář byl zaměřen na informování o možnostech realizace mikrozdroje elektrické energie na malých vodních tocích. Jedná se o ostrovní provozy s vlastní spotřebou podporující energetickou soběstačnost. Energie je vyráběna unikátní bezlopatkovou miniturbínou s autorským patentem Ing. M. Sedláčka, CSc. Stroj je vyvíjen v rámci spolupráce na Výzkumném záměru VZ05: Management udržitelného rozvoje životního cyklu staveb, stavebních podniků a území MSM 6840770006, ČVUT v Praze.

Autor funkčních strojů: Ing. Miroslav Sedláček, CSc.

Aktuálně udělené patenty v rámci výzkumného úkolu 05:

  • CZ patent „Tekutinová turbína“ číslo 302396
  • CZ patent „Odvalovací tekutinová turbína“ číslo 302309
  • Evropský patent „Fluid Turbine“ číslo EP 2171260

Pracoviště: Katedra ekonomiky a řízení
Dílčí výzkumný úkol: Externality a jejich řešení na mikroúrovni
Odpovědný řešitel: doc. Ing. V. Beran, DrSc.
Odkaz s podrobnými informacemi je zde: http://people.fsv.cvut.cz/…11/index.htm