Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví

Aktuality  Informace o katedře  → Fakulta stavební  → ČVUT

Zde se nacházíte: Home > Aktivity katedry > Spolupráce se zahraničím > California Polytechnic State University (CalPoly)

California Polytechnic State University (CalPoly)

– knihovna, přednášky a Summer Classes

V měsíci lednu a únoru 2011 pobýval na katedře ekonomiky a řízení ve stavebnictví Prof. Hal Johnston z California Polytechnic State University (Construction Management Department). Prof. Johnston je předním odborníkem v oblasti Construction Management, Construction Project Management (včetně přípravy, rozpočtování a realizace). Je autorem řady publikací a článků a kromě působení v akademické sféře, má také bohatou zkušenost z praxe, se kterou stále spolupracuje. Prof. Johnston věnoval naší fakultě svoji osobní knihovnu, která čítala přes 500 odborných publikací, včetně nejnovějších vydání.

Během svého pobytu na fakultě stavební, kromě odborných konzultací (např. řešení návrhu veřejných zakázek atd.) přednesl pro pracovníky katedry, doktorandy i běžné studenty několik přednášek. Jejich témata byla následující:

  • Estimating for Heavy Construction and Unit Price Bids
  • Principles and Best Practices of Design Build
  • Emerging Trends and Issues for the Construction Industry

Některé z přednášek se realizovaly pro odbornou veřejnost i mimo fakultu.

Katedra 126 a několik dalších pracovníků fakulty stavební s Prof.Johnstonem spolupracují již delší dobu, a právě rozvoj další spolupráce byl také součástí společných debat. Bylo dohodnuto pokračování on-line vědomostní soutěže BIG (Building Industry Game) s menší změnou. Soutěž nebyla mezinárodní, ale byla uskutečněna v rámci předmětu 126 FIR1 – Financování a investice, který je součástí 4.ročníku bakalářského studia. Soutěž odstartovala 8.března 2011 a byl o ni velký zájem. Ze 70 studentů v ročníku se přihlásilo 30 studentů. Bylo vytvořeno celkem 16 týmů. Soutěžící se připojovali na speciální server, který je umístěn na CalPoly.

Tak jako každé dva roky si prof. Johnston přivezl s sebou své studenty do Prahy a na rozmezí června a července zde proběhnuly Summer Classes. Letos přijelo 27 amerických studentů, kteří byli doplněni našimi studenty. Jednalo se o výuku dvou učebních okruhů:

  • Professional Practices for Constructors (Project Managers)
  • Management for the Construction Firm

Výuka probíhala od 13.6.2011 do 14.7.2011 od pondělí do čtvrtka, 4 hodiny denně. Američtí studenti si museli za výuku zaplatit, naši ji měli zdarma. Výuky se zúčastnili studenti 3. ročníku bakalářského studia. Hlavní výhodou bylo, že se studenti zúčastnili výuky předního amerického odborníka z dané oblasti. Dále si naši studenti mohli vylepšit svoji odbornou angličtinu a navázat kontakty se svými americkými vrstevníky. Pro fakultu výhodou by bylo i to, že Prof.Johnston si přivezl i kolegu z Illinois State University, kterým byl prof. Keith Rahn. Oba odborníci dále projevují svúj zájem o další rozšíření spolupráce se stavební fakultou.

Prof.Johnston nám nabízí i pomoc pro případný vstup stavební fakulty do ASC – Associated Schools of Construction, což je profesionální asociace pro rozvoj stavebního vzdělávání.

Z hlediska administrativního je nutné připravit i smlouvu o vzájemné spolupráci mezi ČVUT v Praze a California Polytechnic State University a Illinois State University. Toto už částečně bylo předjednáno s Ing.Požárem z oddělení zahraničních vztahů rektorátu.