Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví

Aktuality  Informace o katedře  → Fakulta stavební  → ČVUT

Zde se nacházíte: Home > Věda a výzkum > MSM 6840770006 > Hannoverské ozvěny 2011

Hannoverské ozvěny 2011

V termínu 4.-8. dubna 2011 se konal Mezinárodní veletrh v Hannoveru, kde byl představen jeden z výstupů výzkumného úkolu – Management udržitelného rozvoje – odvalovací bezlopatková miniturbína vytvořená Ing. M. Sedláčkem, CSc., jako aktivní prvek mikrozdoroje energie, který může doplňovat pasivní prvky snižování energetické náročnosti budov.

V návaznosti na úspěšnou simulační analýzu inovačních možností pomocí MDM 2010 a SimulTURB 3.0 bylo nové řešení prezentováno na veletrhu v Hannoveru. Odezvou byla návštěva jednoho z nejvýznamnějších energetických distributorů v Evropě na Fakultě stavební ČVUT v Praze.

Projevený zájem potěšil všechny řešitele VZ05, kteří budou podporovat další kroky v managementu energetických potenciálů staveb. Vedle existujících mini-instalací poloprovozů v zahraničí je další rýsující se zájem velkého energetického podniku prestižní jak pro fakultu, tak pro Katedru ekonomiky a řízení jako výzkumný kolektiv. Cílem koncepce je především posilování udržitelného rozvoje cestou ostrovních provozů výroby a spotřeby elektrické energie.

Prezentovaná řešení jsou uvedena v českých národních patentech „Tekutinová turbína“ a „Odvalovací tekutinová turbína“ a v Europatentu „Fluid Turbine“. Všechny tyto dokumenty byly dosaženy v rámci řešení úkolu „Management udržitelného rozvoje životního cyklu staveb, stavebních podniků a území“ a jsou nedílnou součástí jeho výsledků.

Autor funkčních strojů: Ing. Miroslav Sedláček, CSc.

Aktuálně udělené patenty v rámci výzkumného úkolu 05:

  • CZ patent „Tekutinová turbína“ číslo 302396
  • CZ patent „Odvalovací tekutinová turbína“ číslo 302309
  • Evropský patent „Fluid Turbine“ číslo EP 2171260

Pracoviště: Katedra ekonomiky a řízení
Dílčí výzkumný úkol: Externality a jejich řešení na mikroúrovni
Odpovědný řešitel: doc. Ing. V. Beran, DrSc.

doc. Ing. Petr Dlask, Ph.D.

12.7.2011

Fotografie z návštěvy: