Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví

Aktuality  Informace o katedře  → Fakulta stavební  → ČVUT

Zde se nacházíte: Home > Aktivity katedry > Exkurze > Vila Tugendhat

Vila Tugendhat

V pátek 20. 5. 2011 byla zorganizována exkurze pro studenty katedry Ekonomie a řízení ve stavebnictví ve Vile Tugendhat v Brně. V současné době probíhá rekonstrukce této významné architektonické památky zapsané v seznamu kulturního dědictví UNESCO. Rekonstrukce stavby o objemu cca 150 mil. Kč je financována částečně z rozpočtu města Brna a z větší části ze zdrojů poskytnutých EU. S ohledem na mezinárodní význam památky a poskytnuté zdroje vykonává dohled nad správnou realizací rekonstrukce mimo tradičního technického dozoru investora hned několik organizací (např. mezinárodní sdružení THICOM, orgány městské památkové péče, státní památkové péče, rada města Brna atd.) Generálním dodavatelem stavby je společnost Unistav a.s., která umožnila prohlídku stavby a poskytla studentům prostřednictvím projektového managera ing. Maláska odborný výklad.

Exkurze byla zaměřena na způsob organizace výstavby, časové řízení stavby, ekonomické řízení stavby a oceňování změn, způsoby řízení historických památek v praxi, kontroling atd. Studenti měli zároveň možnost vidět použití množství neobvyklých technických zařízení a technologických postupů, finančně a organizačně velmi náročných a které jsou použity při obnově této ojedinělé stavby.

Exkurze se zúčastnilo asi 30 studentů z katedry ekonomie a řízení ve stavebnictví, převážně ze studijního předmětu Projektový management v době svého volna a nad rámec výuky.

Ing. Michal Vondruška, vyučující PRM