Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví

Aktuality  Informace o katedře  → Fakulta stavební  → ČVUT

Zde se nacházíte: Home > Aktivity katedry > Konference, výstavy > Konference Management a ekonomika stavebnictví

Management a ekonomika stavebnictví

Cíl konference:

Prezentace výsledků vědecké a odborné činnosti studentů v doktorských a magisterských programech.

Hlavní témata konference:

  • Ekonomické a další efekty nízkoenergetické výstavby
  • Udržitelný rozvoj stavebnictví
  • Náklady životního cyklu staveb
  • Řízení staveb a stavebních podniků v období krize
  • Aktuální témata dle zaměření disertačních a diplomových prací

Aktuální informace pro ročník 2013:

  • Termín pro zaslání abstraktu: 16.6.2013
  • Termín pro zaslání příspěvku: 30.9.2013
  • Termín konference: 9.10.2013

Z konference bude vydán elektronický sborník (ISBN).

Z vybraných referátů v jejich rozšířených verzích budou opět vydány monografie (body RIV)

Šablony:

Pozvánky:

Programy:

Fotogalerie:

Výstupy:

Organizační výbor

  • Ing. Renáta Schneiderová Heralová, Ph.D.
  • Ing. Dana Měšťanová, CSc.