Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví

Aktuality  Informace o katedře  → Fakulta stavební  → ČVUT

Zde se nacházíte: Home > Aktivity katedry > SVOČ > Fakultní kolo SVOČ 2011

Fakultní kolo SVOČ 2011

v sekci EKONOMIKA A ŘÍZENÍ STAVEBNICTVÍ

určené pro studenty magisterského oboru E, P a S se konalo dne 18. dubna 2010.

Fakultního kola SVOČ se v naší sekci celkem zúčastnilo pět studentů, kteří se dle rozhodnutí poroty umístnili takto:

  1. Barbora Doležalová
  2. Bc. Jiří Vildt
  3. Ondřej Kosprd
  4. Bc. Michaela Dostálová
  5. Tomáš Braunstein

Předseda poroty: Doc. Ing. Ludmila Hačkajlová, CSc.

Členové poroty:
Ing. Jaroslava Tománková, Ph.D.
Ing. Dana Čápová, Ph.D
Ing. Václav Tatýrek, Ph.D
Ing. Jindra Bušková

Děkuji všem – studentům, vedoucím prací a v neposlední řadě i porotě, kteří se podíleli na přípravě a průběhu fakultního kola SVOČ na naší katedře. Soutěžícím gratuluji ke skvělým výsledkům.

Studenti, kteří se umístnili na 1. a 2. místě nás budou reprezentovat na mezinárodním kole SVOČ, které se bude konat 19.května v Košicích. O dosažených výsledcích našich studentů v mezinárodním kole SVOČ Vás budu informovat.

Ing. Jindra Bušková