Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví

Aktuality  Informace o katedře  → Fakulta stavební  → ČVUT

Zde se nacházíte: Home > Aktivity katedry > Exkurze > Rekonstrukce Národního památníku na Vítkově

Rekonstrukce Národního památníku na Vítkově

V prosinci 2010 zajistila Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví Fakulty stavební ČVUT v Praze v rámci předmětu Inženýring pro studenty magisterského studia (obory E, P a N) exkurzi na v té době již dokončenou stavbu: Rekonstrukce Národního památníku na Vítkově. Dvouletá rekonstrukce a přestavba za více než 300 milionů Kč byla realizována sdružením firem HOCHTIEF a.s (kompletní stavební část, TZB, klimatizace aj.) a Gema Art Group a.s. (realizace restaurátorských a uměleckořemeslných prací). Projektantem akce byl Projektový ateliér pro architekturu a pozemní stavby, s.r.o.

Příběh kopce

 • Památník připomíná bitvu na Vítkově (1420), kde husitská vojska pod vedením Jana Žižky z Trocnova porazila vojsko křížové výpravy
 • Vítkov byl pojmenován po pražském měšťanovi Vítkovi z Hory, který tam měl vinici
 • Památník byl věnován národu a měl připomínat úspěchy čs. legií
 • Socha Jana Žižky je největší jezdeckou sochou z bronzu na světě
 • V padesátých letech byl památník násilně přebudován v duchu socialistického realismu a v letech 1953 – 62 zde bylo uloženo nabalzamované tělo komunistického prezidenta Gottwalda

Chronologický přehled vývoje památníku

 • 1882 – založen Spolek pro zbudování pomníku Jana Žižky z Trocnova
 • 1907 – město daruje pozemek
 • 1914 – první architektonická soutěž
 • 1923 a 1927 – další soutěže
 • 1931 – vybrán návrh B. Kafky na jezdeckou sochu
 • 1950 – odhalena socha
 • 1954 – 1962 – mauzoleum K. Gottwalda
 • 1990 – odstraněny ostatky funkcionářů KSČ
 • od 1990 – hledání dalšího využití
 • červen 2007 – ohlášen záměr využít památník pro potřeby Národního muzea pro expozici dějin české a československé státnosti
 • 2009 dokončena rekonstrukce, otevření 28. října 2009

Garant exkurze: Ing. Dana Měšťanová, CSc

Výklad průběhu rekonstrukce, rizika, ocenění, vícepráce, bezpečnost, aj.: projektový manažer projektu: Ing. Tomáš Sibřina – HOCHTIEF a.s.