Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví

Aktuality  Informace o katedře  → Fakulta stavební  → ČVUT

Zde se nacházíte: Home > Výuka > Studijní předměty > Doktorské studium > D26MVP

D26MVP – Metody vědecké práce

Anotace
Cílem předmětu je seznámit doktorandy s postupy a nástroji vědecké práce. Doktorand by měl umět definovat cíl a účel disertační práce, problémy, které bude v práci řešit, formulovat hypotézy a předpoklady, na kterých bude práce stavěna a vymezit si vědecké metody, kterými bude postupovat. Nezanedbatelnou část vědecké práce tvoří i znalost práce s informačními zdroji, zejména schopnost formulovat rešeršní dotaz. Po úspěšném absolvování budou studenti schopni efektivně vyhledávat relevantní informace v elektronických informačních zdrojích, formulovat výzkumné otázky a k nim příslušné hypotézy. Budou schopni zvolit adekvátní metody vědeckého zkoumání a formulovat relevantní a validní závěry své disertace.

Vyučující (K126)

Podklady k přednáškám
soubory ke stažení poznámka přidáno
Sylabus MVP 15.3.2012
Slidy k MVP 15.3.2012
Zadani na seminař 15.3.2012