Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví

Aktuality  Informace o katedře  → Fakulta stavební  → ČVUT

Zde se nacházíte: Home > Výuka > Studijní předměty > Doktorské studium > D26MOD

D26MOD – Technicko-ekonomické modelování

Anotace
Předmět rozvíjí aplikaci dynamických modelů do techniko-ekonomických úloh. Modely různé povahy aplikované do procesů, degradačních a simulačních úloh (dynamický harmonogram, techniko-ekonomická degradace stavebních konstrukcí, regionální modely, simulace procesů, řízení procesů, aplikace a dopady rizik v technicko-ekonomických úlohách, apod.). Student řeší dekompozici problému na požadovanou úroveň, kterou analyzuje. Aplikace řešení v prostředí vhodného software. Možnost řešení vlastní aplikace. Výsledkem je komplexní příklad směřující k jeho publikaci.

Vyučující (K126)