Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví

Aktuality  Informace o katedře  → Fakulta stavební  → ČVUT

Zde se nacházíte: Home > Výuka > Studijní předměty > Doktorské studium > D26DST

D26DST – Development staveb

Anotace
Investiční projekty ve výstavbě, Specifika soukromých a veřejných investic, Studie využitelnosti, Rozhodování o investicích, Analýza CBA, Rizika developerských projektů, Obchodní veřejná soutěž, její vliv na závazky účastníků. Zajištění závazku - smluvní pokuta, ručení. Odstoupení od smlouvy. Hlavní smluvní typy ve výstavbě. Smlouva o uzavření budoucí smlouvy, její podstata a význam. Smlouva o dílo, možnosti jejího uplatnění ve fázi přípravy i realizace staveb.