Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví

Aktuality  Informace o katedře  → Fakulta stavební  → ČVUT

Zde se nacházíte: Home > Výuka > Studijní předměty > Doktorské studium > D26TER

D26TER – Teorie řízení

Anotace
Organizační teorie, organizační struktura, organizační kultura a celosvětové organizování. Inovace jako odraz aktuálních změn a vývoje okolí. Změna cílů organizace při rozhodování, tvorba cílů, regulační vazby a řízení pomocí cílů, plánovací předpoklady s využitím marketingových metod. Manažerský rozhodovací proces v případě jistoty, rizika a nejistoty, racionální postup řešení rozhodovacích problémů, individuální a skupinové rozhodování. Mezinárodní management. Evropská unie včetně vytváření systémů mezinárodní kontroly. Globální ekonomika: základní charakteristiky a vznikající změny v podnikové mikrosféře. Management změny, přechod od funkčního přístupu k managementu procesů a reengineeringu a k alternativám zeštíhlování technologických procesů. Management znalostí. Koncepce měkkých a tvrdých faktorů podnikové prosperity. Koncepce řízení kvality. Personální strategie a motivační strategie moderního řízení. Podnikatelská etika zaměřená na hospodářské rozhodování. Vybrané problémy předmětu podle zaměření doktorské disertační práce.

Vyučující (K126)

Podklady k přednáškám
soubory ke stažení poznámka přidáno
LITERATURA 27.3.2012