Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví

Aktuality  Informace o katedře  → Fakulta stavební  → ČVUT

Zde se nacházíte: Home > Výuka > Studijní předměty > Doktorské studium > D26STA

D26STA – Projektový management a Facility Management

Anotace
Projekt a projektový management. Cíle, vývoj a fáze projektu. Plán struktury projektu. Metody, techniky a nástroje projektového managementu. Lidský faktor - formy organizace projektu, týmová práce a role projektového manažéra a jeho příp. certifikace jako průkaz odbornosti mezinárodně uznávané u IPMA (tzv. Competence Baseline) a u PMI (tzv. Body of knowledge). Uplatnění projektového managementu ve stavební praxi. Facility management - integrace podpůrných činností. Správa budov jako nejvýznamnější složka FM. Definice "3P" - pracovníci, prostory, procesy.