Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví

Aktuality  Informace o katedře  → Fakulta stavební  → ČVUT

Zde se nacházíte: Home > Výuka > Studijní předměty > Doktorské studium > D26MAN

D26MAN – Řízení staveb a technologie

Anotace
Stavebně technologické projektování výstavby objektů. Členění stavebních procesů, jejich charakteristika a vzájemný vztah. Standardní technologické postupy. Kloubení procesů stavební části a procesů montáže strojně technologického zařízení. Vazba technologie provádění stavby na konstrukční řešení. Informační systém v oblasti přípravy a realizace stavby. Doklady, jejich obsah, vstupy, výstupy a vazby. Zdroje financování stavby a možnosti jejich použití.