Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví

Aktuality  Informace o katedře  → Fakulta stavební  → ČVUT

Zde se nacházíte: Home > Výuka > Studijní předměty > Doktorské studium > D26LOG

D26LOG – Logistika

Anotace
Role logistiky v podniku, koncepce celkových nákladů, vztah logistických činnosti a nákladů. Uplatnění logistiky ve stavebním podniku. Logistické informační systémy. Koncepce a řízení zásob, význam zásob, klasifikace zásob, analýza ABC, XYZ, řízení toku materiálu, TQM. Skladování, funkce skladových operací, manipulace s materiálem. Nákup, jeho funkce a úkoly, průzkum a plánování v oblasti nákupu, výběr a hodnocení dodavatelů. Služby poskytované zákazníkům, budování vztahu se zákazníkem. Metodický aparát logistiky. Organizace efektivního logistického systému. Propojení logistické strategie se strategií podniku. Logistický controlling. Zásady úspěšného zavedení logistiky v podniku.