Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví

Aktuality  Informace o katedře  → Fakulta stavební  → ČVUT

Zde se nacházíte: Home > Výuka > Studijní předměty > Doktorské studium > D26HOD

D26HOD – Hodnotové inženýrství

Anotace
Metody vícekriteriálního hodnocení a hodnotové inženýrství ve stavebnictví. Možnosti vyjádření hodnoty variant (investiční záměr, návrh stavby, inovovaná technologie, výrobek apod.). Hodnota pro zákazníka v rámci celého životního cyklu. Stanovení hodnoty variant za rizika a nejistoty. Stanovení nákladů na funkce, analýza nákladů, technologická analýza. Analýza nákladů životního cyklu. Význam prognózování v rozhodování ekonomických subjektů při adaptivním a racionálním očekávání. Seminární práce je zaměřena individuálně ve vazbě na téma disertační práce (sběr informací pro rozhodování, diagnostika problému, inženýrská tvůrčí práce, specifické problémy hodnocení variant aj.).

[1] Kelly, J., Male, S., Graham, D.: Value management of Construction Projects, Blackwell
[2] Publishing, 2004
[3] Vlček, R.: Hodnota pro zákazníka, Management Press, 2002
[4] Fotr, J., Švecová, L., Dědina, J., Hrůzová, H., Richter, J. : Manažerské rozhodování -
[5] postupy, metody a nástroje, Ekopress, 2010
[6] Dell´Isola, A.: Value Engineering : Practical Applications for Design, Construction,
[7] Maintenance and Operations, RS Means, 1997

Vyučující (K126)