Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví

Aktuality  Informace o katedře  → Fakulta stavební  → ČVUT

Zde se nacházíte: Home > Výuka > Studijní předměty > Doktorské studium > D26HOD

D26HOD – Hodnotové inženýrství

Anotace
Vícekriteriální hodnocení a hodnotové inženýrství. Prognózování v rozhodování. Testy kompetentnosti respondentů. Stanovení hodnoty variant za rizika a nejistoty. Shluková analýza. Analýza hlavních komponent. Saatyho metoda. Další teoretická výuka je tématicky zaměřena individuálně k tématům doktorských prací (sběr informací pro rozhodování, diagnostika problému, prognózování, inženýrská tvůrčí práce, specifické problémy hodnocení různých předmětů v různých situacích).

Vyučující (K126)