Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví

Aktuality  Informace o katedře  → Fakulta stavební  → ČVUT

Zde se nacházíte: Home > Výuka > Studijní předměty > Doktorské studium > D26EUF

D26EUF – Evropské fondy - možnost spolufinancování projektů

Anotace
Význam evropské dotační politiky a její struktura v ČR. Zaměření na tzv. HARD projekty - tj. možnosti spolufinancování investičních projektů. Cílem předmětu je vybavit studenty znalostí o možnostech získání prostředků z EU fondů a národních fondů na financování investičních či výzkumných projektů. Student zpracuje studii proveditelnosti vlastního návrhu projektu z reálného prostředí. Předmět je obsahově zaměřen na - Specifikaci předmětu projektu - Identifikaci možných zdrojů financování, prioritní oblasti jejich využití a aplikaci na vybraný projekt - Metodiku tvorby návrhu projektu - Finanční analýzu projektu včetně ekonomického vyhodnocení - Cost Benefit analýzu.

[1] Sieber, P. 2007.: Feasibility Study - methodological handbook. Ministry of Regional Development. Praha
[2] Bukovský, J., Frková, J. 2004: Finanční a ekonomická analýza veřejně prospěšných projektů. ČVUT Praha
[3] Sieber, P. 2007: Analýza nákladů a přínosů. MMR

Vyučující (K126)

Podklady k přednáškám
soubory ke stažení poznámka přidáno
Ukázka prací studenta 19.9.2011
Ukázka - Studentská práce 19.9.2011
Ukázka - Studentská práce 19.9.2011
Ukázka - Studentská práce 19.9.2011
Od Evropských fondů k Operačním programům 22.3.2018
Další podpůrné programy 22.3.2018
Struktura vlastního projektu 22.3.2018
Ukázka práce studenta - Weyskrabová 26.2.2016