Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví

Aktuality  Informace o katedře  → Fakulta stavební  → ČVUT

Zde se nacházíte: Home > Výuka > Studijní předměty > Doktorské studium > D26EMA

D26EMA – Ekonomicko-matematická analýza volby

Anotace
Komparace pojetí poptávky, funkce užitku. Cournotova a Engelova agregace, teorém kompozitního statku. Produkční funkce, technická a ekonomická efektivnost, elasticita substituce. Funkce s více produkty, Lagrangeovo minimum nákladů. Očekávání a tržní struktura, Paretova neefektivnost, X-efektivnost, funkce blahobytu. Pojetí všeobecné rovnováhy, efektivnost a optimálnost. Arrowův teorém, Tržní selhání Pigou versus Coase. Teorie her a modely oligopolu. Volba za nejistoty a rizika všeobecná rovnováha za nejistoty.

Vyučující (K126)