Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví

Aktuality  Informace o katedře  → Fakulta stavební  → ČVUT

Zde se nacházíte: Home > Výuka > Studijní předměty > Doktorské studium > D26EKO

D26EKO – Ekonomika stavební firmy a strategie

Anotace
Předmět je zaměřen na podstatné rozšíření znalostí vybraných témat ekonomiky stavební firmy jako jsou strategické řízení a obecné problémy stavební firmy, možnosti rozvoje organizačních struktur na úrovni stavba - závod, podnik - skupina podniků, procedurově orientované rozhodování v jednotlivých oblastech (nabídkové řízení a prerealizační fáze, řízení rizik z realizace a financování zakázek, zamezení sporů a arbitráží, plánovací procesy stavba - podnik), řízení produktivity a pojem konstruktabilita. V průběhu semestru se zpracovávají dvě seminární práce.