Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví

Aktuality  Informace o katedře  → Fakulta stavební  → ČVUT

Zde se nacházíte: Home > Aktivity katedry > Konference, výstavy > Uskutečněné konference a výstavy > Konference - Bytové domy

Zpráva z konference: Bytové domy – moderní formy výstavby a revitalizace

Dne 4. listopadu 2010 se v budově Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství na Václavském náměstí uskutečnila 2. mezinárodní konference – Bytové domy-moderní formy výstavby a revitalizace. Akce se konala pod záštitou Ministerstva pro místní rozvoj a Ministerstva pro životní prostředí ČR.

Ústředním tématem konference byly nízkoenergetické a pasivní domy. Celou konferenci zahájil úvodním slovem ministr pro místní rozvoj Ing. Kamil Jankovský. Své příspěvky k problematice pasivní výstavby přednesla celá řada odborníků, mezi nimiž byli JUDr. Jan Wagner, Ing. Irena Plocková, Ing. Zita Prostějovská, Ph.D., Doc. Ing. arch. Radomíra Sedláková, CSc., Ing. arch. Josef Smola, Ing. et Ing. Tomáš Jiránek, Akad. arch. Aleš Brotánek, Ing. arch. Miloš Solař, Ing. Jan Bárta, Prof. Ing. Petr Hájek, CSc., Mgr. Yvona Pěnkavová, Ing. arch Jan Fibiger, CSc, Ing. Daniel Veselý. Zahraničí prezentoval architekt Olaf Reiter, který vedl přednášku v názorném duchu. Zástupci ČKA presentovali Manuál energeticky úsporné architektury, který si rovněž účastníci konference z této akce odnesli domů spolu se sborníkem konferenčních příspěvků.

Zájem o konferenci byl nemalý. Zúčastnilo se jí přes sto posluchačů z řad odborníků, studentů a novinářů. To svědčí o dobré práci, kterou odvedl přípravný výbor mezi, jehož členy byli: JUDr. Jan Wagner, ředitel SFRB, Ing. arch. Jan Fibiger, CSc., president SIA ČR- Rady výstavby, Ing. Svatopluk Zídek, president ČSSI, Doc. Ing. Václav Beran, DrSc., člen oborové rady FSV ČVUT, Doc. Ing. František Kuda, CSc., vedoucí katedry MI, VŠB-TU Ostrava, Ing. arch. Josef Smola, ČKA, JUDr. Ivan Přikryl, Společnost pro rozvoj bydlení, Ing. Tomáš Chromý, ČKAIT, viceprezident ČSSI.

Výběr z přednášek:

PASIVNÍ DOMY V ČR  – Ing. arch. Josef Smola
Oproti zahraničním příkladům byla tato přednáška nastaveným zrcadlem mnohem skromnější tuzemské realitě. Prezentovala, dle výběru autora, tuzemské realizace a projekty bytových domů, i jiných typologických domů včetně jeho vlastních.

PASIVNÍ DOMY V ZAHRANIČÍ – Ing. arch. Josef Smola
Přednáška byla zaměřena na přehled bytových domů v Německu a Rakousku dle výběru autora, zabývala se rovněž většími urbanistickými celky a ukázkami typologických domů v pasivním standardu.

BYDLENÍ V SOUTĚŽÍCH PO ROCE 2000 A NEJEN V NICH – Doc. Ing. arch. Radomíra Sedláková, CSc.
V soutěži Stavba roku se bydlení objevovalo od počátku, i když zprvu sporadicky – bytové domy dlouho nebyly zajímavou investicí. Od počátku tohoto století se situace změnila, bydlení se stalo atraktivní a začaly soutěžit domy jak bytové, tak rodinné. Přednáška v obrazové části představila průřez nominovanými a oceněnými stavbami pro bydlení za všechny ročníky soutěže.

SYSTÉMOVÁ TECHNIKA V PASIVNÍ VÝSTAVBĚ  – Ing. Daniel Veselý
Přednáška se věnovala řízenému větrání v PD i jiné výstavbě s důrazem na zpětné využití tepla. Dále pojednala o nových trendech ve vytápění a ohřevu teplé vody.

SPECIFIKA TRHU S NOVÝMI BYTY V HL. M. PRAZE – Ing. Zita Prostějovská, PhD.
Základní pohled na vývoj trhu s novými byty, který je zaměřen na analýzu vývoje skladby a rozlohy bytů, výši nabídkových cen nových bytů a stavy prodejů nových bytů představila přednáška Ing. Prostějovské. Závěry jsou vytvořeny na základě Databáze developerských projektů, vytvořené autorkou. Právě zjištění úrovně prodejů v průběhu životního cyklu developerského projektu je nejvýznamnějším získaným ukazatelem umožňujícím stanovení míry stability řešeného trhu.

Prezentace z konference ke stažení zde:

Info o konferenci také zde: